Wat is het fonds?

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren.

Doel van het Stadsfonds:
Een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum. Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Daarnaast kent het Stadsfonds “Hilversum brede”-aanvragen. Dat zijn aanvragen die het belang van een bepaald gebied overstijgen. 

Lees via het fonds meer over Stadsfonds Hilversum.

Weten welke projecten zijn geweest of welke projecten in de toekomst door Stadsfonds Hilversum financieel worden ondersteund? Kijk hier.

En klik op aanvraagformulier om gebruik te maken van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Heb je nog specifieke vragen? Kijk eens naar naar de veelgestelde vragen: wie weet staat het antwoord erbij!

Mogen wij u inspireren?

Het Stadsfonds Hilversum maakt graag gebruik van de innovatieve kracht van Hilversumse ondernemers. We zijn ervan overtuigd, dat er meer goede ideeën leven dan we weten. Daarom organiseerde Stadsfonds Hilversum in juni 2016 een brainstormbijeenkomst.

Door de deelnemers aan deze brainstorm is vastgesteld dat Hilversum veel unique selling points heeft, maar dat het vaak een goed bewaard geheim is wat Hilversum te bieden heeft. Verschillende suggesties kwamen naar boven waarmee we graag verder willen.

Mogen wij u inspireren door het verslag van deze brainstorm met u te delen?

Ondernemers ondernemen en het Stadsfonds ondersteunt
Voor de volledigheid voegen we er aan toe, dat het Stadsfonds het als zijn taak ziet om innovatie te stimuleren, te faciliteren en ondernemers met goede ideeën (financieel) te ondersteunen. Maar….het zijn de Hilversumse ondernemers die in onze visie zelf het initiatief moeten nemen.

Haal inspiratie uit onze brainstorm: Verslag