Wat is het Stadsfonds Hilversum?

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren.

Een fonds van ondernemers en maatschappelijke organisaties

Bent u er ook van overtuigd dat Hilversum veel meer te bieden heeft?

Hilversum is een ondernemende stad, toch liggen er nog veel kansen om Hilversum nog aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Bijvoorbeeld door projecten op touw te zetten die veel nieuwe klanten trekken of bijdragen aan een goed imago van de stad. Dankzij het Stadsfonds kunt u nu samen met andere ondernemers en maatschappelijke organisaties plannen realiseren ter verbetering van uw gebied en stad.

Hoe realiseren we ons idee tot een Stadsfondsproject?

Bent u een ondernemer of vertegenwoordiger van een (maatschappelijke) organisatie zoals een museum, school, sportfaciliteit, parkeergarage en/of ziekenhuis in Hilversum? Kijk dan in welk fondsgebied u valt. Met andere ondernemers en organisaties in uw fondsgebied werkt u vervolgens een goed onderbouwd plan uit. Samenwerking is belangrijk. Lees eerst goed de voorwaarden voordat u een aanvraag indient.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent ondernemer of vertegenwoordiger van een (maatschappelijke) organisatie en u betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen in Hilversum.
  • U heeft een goed idee, met een visie.
  • Samenwerking is belangrijk: In uw fondsgebied heeft u andere ondernemers en organisaties geënthousiasmeerd om samen een plan in te dienen.
  • Het project is vernieuwend. Het Stadsfonds is géén subsidieverstrekker, maar stimuleert nieuwe initiatieven, of bestaande zaken die geïnnoveerd worden.
  • Er moet draagvlak zijn in het gebied via een gebiedsvereniging of aantoonbaar via een brede steun indien er nog geen gebiedsvereniging is.
  • Het project draagt bij aan algemeen belang en uitstraling van Hilversum als kwaliteitsgemeente.
  • Doel van het project moet meetbaar zijn. Het beoogd effect moet impact hebben op het fondsgebied.
  • Het project is passend binnen het fondsgebied, niet strijdend met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, geen religieus doel, geen overheidstaak en dient een collectief doel.
  • Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van het project op de website van het Stadsfonds over de besluitvorming en mogelijk creëren van bredere publiciteit.
  • Aanvragers gaan akkoord met de privacy statement van het Stadsfonds.

Mogen wij u inspireren?

Het Stadsfonds Hilversum maakt graag gebruik van de innovatieve kracht van Hilversumse ondernemers. We zijn ervan overtuigd, dat er meer goede ideeën leven dan we weten. Daarom organiseerde Stadsfonds Hilversum in juni 2016 een brainstormbijeenkomst.

Door de deelnemers aan deze brainstorm is vastgesteld dat Hilversum veel unique selling points heeft, maar dat het vaak een goed bewaard geheim is wat Hilversum te bieden heeft. Verschillende suggesties kwamen naar boven waarmee we graag verder willen.

Mogen wij u inspireren door het verslag van deze brainstorm met u te delen?

Ondernemers ondernemen en het Stadsfonds ondersteunt
Voor de volledigheid voegen we er aan toe, dat het Stadsfonds het als zijn taak ziet om innovatie te stimuleren, te faciliteren en ondernemers met goede ideeën (financieel) te ondersteunen. Maar….het zijn de Hilversumse ondernemers die in onze visie zelf het initiatief moeten nemen.

Haal inspiratie uit onze brainstorm: Verslag