Wanneer komt jouw project in aanmerking voor een fonds?

Fijn dat je Stadsfonds Hilversum gevonden hebt om een aanvraag te doen voor jouw project, voor een beter Hilversum, economisch gezien en als woon-, werk- en koop-omgeving.
Voordat je op het tabblad ‘Aanvraag’ daadwerkelijk de aanvraag gaat indienen, verzoeken wij je eerst alle onderstaande informatie goed door te nemen zodat je zeker weet dat het nut heeft om een aanvraag in te dienen.

Kijk in welk fondsgebied je bedrijfspand (niet-woning) valt.
Voor een eerlijke verdeling heeft het Stadsfonds Hilversum in vijftien gebieden verdeeld, de zogenoemde fondsgebieden. Ieder gebied krijgt naar verhouding een percentage van het totaalbedrag uit het fonds toebedeeld.
Kijk in dit Exceldocument onder het tabblad Fondsgebieden voor de verdeling van deze fondsgebieden.

Samen een aanvraag indienen:
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stadsfonds moeten andere ondernemers en organisaties in jouw fondsgebied jouw project (financieel) steunen en enthousiast zijn om samen te werken.
Als er nog geen bestaand samenwerkingsverband is, neem dan contact op met de stadsfondsmanager. Zij helpt je verder met het realiseren van een nieuw samenwerkingsverband in jouw gebied. De fondsgerechtigde (het samenwerkingsverband) dient uiteindelijk de aanvraag in namens alle betrokken partijen die samenwerken met andere organisaties.
Als éénling een aanvraag indienen?
Dan kom je niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Stadsfonds. Het te besteden bedrag is van alle OZB betalers in het fondsgebied. Deze ondernemers en organisaties moeten het samen eens zijn waar het geld aan uitgegeven wordt.

Stichting Stadsfonds Hilversum toetst het geldbedrag met de volgende criterium:

 • Is het een innovatie, die bijdraagt aan een beter Hilversum in de zin van economische vooruitgang of leefbaarheid? IDEEEN: https://www.stadsfondshilversum.nl/aan-ideeen-ontbreekt-het-niet/
 • Is het een concreet project, inclusief een resultaatverplichting?
 • Is het doel meetbaar/maatschappelijk effect?
 • Zijn het niet alleen personele kosten of zijn die naar rato en redelijkheid over het project of diverse projecten verdeeld?
 • Is het naar verhouding en past het binnen mogelijkheden van het fondsgebied?
 • Heeft het project te maken met het thema ‘media’ / ‘cultuur’ / ‘duurzaamheid’?
 • Welk percentage van het totaalbedrag is het Stadsfondsaanvraagbedrag?
 • Zijn er andere financiers/sponsoren?

De hoogte van het aanvraagbedrag

Welk bedrag kan/mag ik aanvragen bij Stadsfonds Hilversum?

Ga bij jezelf de volgende vragen na:

 • Welk bedrag heb ik nodig voor het initiatief?
 • Welke andere geldbronnen zijn er?
 • Waarom heb ik geld nodig uit het fonds?
 • Is het gewenste bedrag eenmalig?

Let op: Stadsfonds Hilversum subsidieert niet de organisatiekosten of de voorbereidingskosten. Dus heb je een idee en wat tijd nodig om het uit te werken, dan kun je voor een vergoeding van die kosten niet bij Stadsfonds Hilversum terecht. We subsidiëren alleen concrete activiteiten of producten. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld  een tentoonstelling of evenement (profilering Hilversum) of het tot stand brengen van een solar laadstation als onderdeel van een duurzaamheidsproject (innovatief/verbinding/samenwerking). Natuurlijk mag je later –als je je idee hebt omgezet in een concreet initiatief- een deel van de overheadkosten toerekenen aan dat initiatief. Overigens wordt door Stadsfonds Hilversum altijd maar een deel van de projectkosten vergoed.

Algemene voorwaarden

 • Het project is passend binnen het fondsgebied, niet strijdend met overheidsbeleid, niet stuitend, kwetsend, geen religieus doel, geen overheidstaak en dient een collectief doel.
 • Er moet draagvlak zijn in het gebied via een gebiedsvereniging of aantoonbaar via een brede steun indien er nog geen gebiedsvereniging is.
 • Doel van het project moet meetbaar zijn. Het beoogd effect moet impact hebben op het fondsgebied.
 • Het bestedingsvoorstel moet in het fondsgebied gecommuniceerd worden, zodat iedere betaler gelegenheid heeft er iets van te vinden.
 • Positieve besluitvorming wordt bevorderd als het voorstel bijdraagt aan algemeen belang en uitstraling van Hilversum als kwaliteitsgemeente.
 • Aanvragers gaan akkoord met het vermelden van het project op de website van het Stadsfonds over de besluitvorming en mogelijk creëren van bredere publiciteit.

Deadline indienen aanvraag

Zorg dat de aanvraag op tijd binnen is. Aanvragen worden besproken tijdens een Stadsfonds bestuursvergadering, die elke maand plaatsvindt. Zie hieronder alle data.

Vergadering Bestuur Aanvragen indienen vóór
Stadsfonds Bestuursvergadering (1) dinsdag, januari 22, 2019
Stadsfonds Bestuursvergadering (2) dinsdag, februari 12, 2019

vr 25-1-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (3) dinsdag, maart 19, 2019
Stadsfonds Bestuursvergadering (4) dinsdag, april 16, 2019

vr 29-3-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (5) dinsdag, mei 28, 2019

do 10-5-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (6) dinsdag, juni 18, 2019
Stadsfonds Bestuursvergadering (7) dinsdag, juli 02, 2019

do 14-6-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (8) dinsdag, september 17, 2019

vr 30-8-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (9) dinsdag, oktober 15, 2019
Stadsfonds Bestuursvergadering (10) dinsdag, november 19, 2019

do 1-11-2019

Stadsfonds Bestuursvergadering (11) dinsdag, december 17, 2019

vr 29-11-2019

Hilversumbrede aanvraag

Heb je een project waar heel Hilversum baat bij heeft, dan buigt naast het Bestuur ook de Raad van Advies zich over je (Hilversum brede) aanvraag. De Raad van Advies bestaat uit maximaal 10 mensen, die een bepaalde branche vertegenwoordigen.

Vergadering Adviesraad Aanvragen indienen vóór
Raad van Advies vergadering (1) dinsdag, januari 15, 2019

vr 28-12-2018

Raad van Advies vergadering (2) dinsdag, april 02, 2019

vr 15-3-2019

Raad van Advies vergadering (3) dinsdag, juni 25, 2019

vr 7-6-2019

Raad van Advies vergadering (4) dinsdag, september 03, 2019

vr 16-8-2019

Raad van Advies vergadering (5) dinsdag, november 05, 2019

vr 18-10-2019

Naar aanvraagformulier