Het bestuur

Begin 2015 is de Stichting Stadsfonds Hilversum opgericht. Een stichting van en door Hilversumse ondernemers en lokale organisaties in de zorg, onderwijs en cultuur.

Door het verbinden van energie, ideeën en initiatieven van ondernemers én maatschappelijke instellingen is onze ambitie een positieve bijdrage te leveren aan Hilversum als Mediastad. Een veiliger, bruisender en ondernemender Hilversum.

Wat wij doen

In overleg met de lokale ondernemersverenigingen en de overige betrokkenen heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfsgebouwen te storten in het Stadsfonds. Het gaat in totaal jaarlijks om ongeveer één miljoen euro. De stichting beheert het geld. Wij zorgen ervoor dat de inkomsten grotendeels in de gebieden besteed worden waar het geld ook is opgehaald. Een klein deel gaat naar Hilversum-brede projecten en naar de organisatie.

Onze missie

Door het verbinden van energie, ideeën en initiatieven van ondernemers én maatschappelijke instellingen is onze ambitie een positieve bijdrage te leveren aan Hilversum als Mediastad. Een veiliger, bruisender en ondernemender Hilversum.

Bestuur

Maarten Pel,
Maarten Pel,Voorzitter
Maarten Pel, sinds 2008 woonachtig in Hilversum, heeft een eigen praktijk als adviseur op het gebied van ruimte en wonen.
Henk Broeders,
Henk Broeders,Penningmeester per april 2020
Henk Broeders heeft jarenlange ervaring bij diverse organisaties als bestuurder via zijn bedrijf Henk Broeders Advies, gespecialiseerd in Business Transformation, Change Management en IT strategy.
Michelle Wigmans,
Michelle Wigmans,Externe contacten
Michelle Wigmans, eigenaar van groothandel Kussoo & Wonen Bij Mi
Ton Verlind,
Ton Verlind,Communicatie
Ton Verlind is directeur/eigenaar van Ton Verlind Media BV, gespecialiseerd in communicatie en mediaproductie.
Kim van Kampen,
Kim van Kampen,Penningmeester
Kim van Kampen is directeur van Kastanje Ontwikkeling BV, een bedrijf dat zich bezighoudt met projectontwikkeling op het gebied van renovatie en vernieuwing, tevens voorzitter van de ondernemersvereniging BV Hilversum.

Adviesraad

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad kent een aantal functies:

  1. Ambassadeurs van het fonds; de leden van de Adviesraad zijn ambassadeurs van het fonds. Richting de betalers van het fonds en andere stakeholders kunnen zij deze rol vervullen. Bij vragen of discussie over het fonds, kan het netwerk van de Adviesraad ingezet worden ten faveure van het fonds. Het middel Stadsfonds om daarmee collectieve voorzieningen ook collectief te financieren wordt dan ook (uit)gedragen door Adviesraad leden.
  2. Signaalfunctie; de Adviesraad leden zijn de oren en ogen van het fonds. Zaken die er spelen in Hilversum, bij bepaalde sectoren of in de politiek die het functioneren van het fonds kunnen beïnvloeden, kunnen de Adviesraad leden meenemen naar de Adviesraad bijeenkomsten of bij het bestuur neerleggen.
  3. Klankbordfunctie; in de formele omschrijving staat al genoemd dat de Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het stichtingsbestuur. Andersom heeft het stichtingsbestuur juist ook behoefte aan een klankbord en zal het de Adviesraad ook geregeld vragen om haar mening en visie op bepaalde zaken. De besluiten worden genomen door het stichtingsbestuur en het geluid van de Adviesraad wordt hierin meegewogen.

Bindend advies over gemeente brede budget; Het Stadsfonds Hilversum wordt voor een deel trekkingsgebied overstijgend ingezet. Het stichtingsbestuur doet voor de inzet van deze middelen een voorstel bij de Adviesraad. Het advies over dit voorstel is bindend. Ook kan de adviesraad zelf met een voorstel komen bij het bestuur.
Het verstrekken van goedkeuring voor de benoeming van nieuwe bestuursleden voor de stichting.

De Adviesraad komt minimaal 2 maal per jaar met het bestuur bijeen om de inzet van het gebiedsoverstijgende budget te bespreken. Initiatief daarvoor ligt bij het bestuur, evenals voorzitterschap van dit overleg. Agendapunten kunnen door Adviesraadleden worden aangedragen. Verdere formele zaken liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting Stadsfonds Hilversum.

Samenstelling Adviesraad

  • wethouder Wimar Jaeger (Gemeente Hilversum)
  • vanuit zorg Hans den Hollander (Tergooi)
  • vanuit Mediapark John Leek (Beeld en Geluid)
  • vanuit vastgoedeigenaren en vastgoedbranche: Bas Bakker  (Castanea)
  • vanuit detailhandel Gijsbrecht Marlotte Groen (Speelpakhuis)
  • vanuit het onderwijs Saskia Makker-Velthuis (Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm)
  • vanuit sport Paul Maas (voorzitter Gooise Atletiek Club Hilversum)